ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกจับดำเนินคดีทำให้เสียทรัพย์ทำอย่างไร และมีช่องทางต่อสู้อย่างไร

                  ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ คือ ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  เมื่อถูกดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก่อนอื่นผู้ต้องหาต้องใจเย็นและรวบรวมข้อเท็จจริงโดยปรึกษากับทนายความที่ไว้วางใจเสียก่อน  เพราะในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ก็เป็นไปได้ เช่น ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของเราเอง หรือทรัพย์สินสาธารณะ เจตนาในการกระทำความผิดต่างๆ ยังมีข้อพิพาทว่าทรัพย์นั้นเป็นของใคร วัตถุประสงค์ของการทำลาย เป็นต้น  และการที่ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องคดีที่ศาลก็ไม่ใช่บทสรุปว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งสิ้นเพราะเป็นเพียงกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้น  กรณีถูกแจ้งความดำเนินคคีก็ต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดหรือไม่ หรือหากเป็นเวลากระชั้นชิดกับวันนัดตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็ต้องให้ทนายความทำหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปก่อนเพื่อจะได้มีเวลาสอบข้อเท็จจริงและหาช่องทางการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ต้องให้ทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการคานอำนาจและเพื่อให้การดำเนินการของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนอีกด้วย   และหากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายมอบหมายให้ทนายความฟ้องคดีต่อศาล เมื่อได้รับหมายศาลก็ต้องปรึกษาทนายความในการจัดเตรียมประเด็นและข้อเท็จจริงในการถามค้านพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีต่อไปด้วย  หากไม่มีการแต่งตั้งทนายความถามค้านดังกล่าวจะเกิดผลทำให้โจทก์นำพยานหลักฐานเข้าเบิกความและไม่มีผู้ถามค้านทำลายน้ำหนักพยานและส่งผลอาจทำให้ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและหมายเรียกจำเลยมาให้การได้  ซึ่งหมายถึงต้องจัดเตรียมเงินประกันตัว และการให้การต่อศาลที่จะตามมาด้วย  แต่หากมีทนายความถามค้านอาจทำให้ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดก็จะพิพากษายกฟ้องไปในทันที ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องบทบาทของทนายความในคดีอาญาสำหรับข้อหาทำให้เสียทรัพย์ By www.siaminterlegal.com