ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกตำรวจออกหมายเรียกต้องไปหรือไม่ และมีผลอย่างไร

                เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้เสียหายก็มีสิทธิไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  โดยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มาพบตามวันเวลาที่กำหนดในหมายเรียก ซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของพนักงานสอบสวน  เมื่อได้รับหมายเรียกแล้วหากไม่มีความรู้อย่างท่องแท้ก็ควรปรึกษานักกฏหมายหรือทนายความก่อนเพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี ในความผิดฐานใดหรือข้อหาใด มีจำนวนมูลค่าที่ถูกประทุษร้ายเพียงใด และพฤติการณ์คดีเป็นเช่นไร  เมื่อถูกหมายเรียกโดยหลักการก็ควรต้องเข้าไปพบพนักงานสอบสวนตามวันเวลาที่กำหนดในหมายเรียก  แต่หากวันดังกล่าวไม่ว่างหรือติดภารกิจสำคัญก็ควรให้ทนายความทำหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยบรรยายเหตุตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งหากไม่ไปพบหรือไม่ขอเลื่อนการเข้าพบแล้วถือว่าเป็นการจงใจขัดขืนหมายเรียก หากเป็นการขัดขืนหมายเรียกครั้งที่ 2 ก็จะถูกออกหมายจับได้ และนั่นคือผลเสียที่จะตามมา เช่น มีผลต่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกันตัว เป็นต้น  แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้หมายถึงเมื่อได้รับหมายก็จะรีบเข้าพบพนักงานสอบสวนในทันทีแต่ควรต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าจะมีช่องทางการต่อสู้อย่างไร และจะให้การอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุด  ดังนั้นเมื่อได้รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องตกใจหรือร้อนใจแต่ควรคิดตรึกตรองว่าได้กระทำความผิดหรือไม่ และควรให้ทนายความเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นสอบสวนจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงคดี และแก้ไขได้ยากลำบากในภายหลัง  By www.siaminterlegal.com