ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้ต้องหาจะให้การกับตำรวจอย่างไรจึงจะเป็นผลดีที่สุด

              เมื่อผู้ต้องหาถูกตำรวจออกหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวน หรือกรณีถูกออกหมายจับและมีการจับกุมตัวได้ ปัญหาต่อมาคือเจ้าพนักงานตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้เสียหายเขามาแจ้งความให้ดำเนินคดีอะไรกับผู้ต้องหา  และเจ้าพนักงานตำรวจจะแจ้งข้อหาให้ทราบและถามว่าจะให้การอย่างไร ประเด็นคือผู้ต้องหาที่ไม่มีทนายความคอยช่วยเหลือจะทำอย่างไร และควรให้การอย่างไรนั้นมีเงื่อนแง่ในทางคดีหลายอย่าง  โดยในเบื้องต้นควรให้การปฏิเสธไปก่อนหากไม่มีทนายความจริงๆ หลังจากนั้นค่อยปรึกษาทนายความว่าควรให้การแบบเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะจะมีผลโดยตรงต่อรูปคดีให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องหามากที่สุด  ในทางปฏิบัติส่วนมากเจ้าพนักงานตำรวจอาจสอบสวนพยานต่างๆ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าข่ายการกระทำความผิดมากที่สุดเพื่อสะดวกแก่การสรุปคดีและฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งหากเจอพนักงานสอบสวนในลักษณะดังกล่าวก็จะเกิดความยากลำบากในการดำเนินคดีของผู้ต้องหา เพราะแม้ผู้ต้องหาจะพยายามอธิบายว่าความจริงเป็นอย่างไรและไม่เป็นความผิดอย่างไร แต่หากพนักงานสอบสวนไม่สนใจที่จะบันทึกถ้อยคำดังกล่าวโดยบันทึกเพียงว่าให้การปฏิเสธลอยๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้คดีมีแนวโน้มที่จะเป็นความผิดและต้องถูกฟ้องคดีต่อศาล ต้องประกันตัว และต้องสู้คดีต่อศาลอีกด้วย  แต่หากคดีดังกล่าวได้มีการปรึกษาทนายความและมีการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของผู้ต้องหาและนำเสนอให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบรวมทั้งให้การเพิ่มเติมให้เห็นความคดีดังกล่าวไม่เป็นความผิดเพราะเหตุใดแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจอาจมีความเห็นไม่ฟ้องคดี และพนักงานอัยการอาจไม่ฟ้องคดีตามไปด้วย และไม่ต้องประกันตัว ไม่ต้องสู้คดี ไม่ต้องเสี่ยงการจองจำหรือติดคุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ต้องหาไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ประกันตัวด้วยก็ย่อมได้รับความเสียหายทั้งหน้าที่การงาน เสรีภาพ ชื่อเสียง  ดังนั้นการมีทนายความคอยช่วยเหลือและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีย่อมเป็นหลักประกันเสรีภาพ รวมทั้งไม่ให้พนักงานสอบสวนมีการข่มขู่ ล่อลวง บังคับ หรือขืนใจ หรือจะบันทึกหรือไม่บันทึกถ้อยคำใดๆ ได้  หากจะให้การรับสารภาพก็ต้องดูข้อเท็จจริงและมีระยะเวลาจัดทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพในวันที่ส่งฟ้องต่อศาลด้วย เพื่อให้ศาลได้เมตตาให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่ถูกจองจำต่อไป  By www.siaminterlegal.com