ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เมื่อผู้ต้องหาถูกกล่อมให้รับสารภาพทำอย่างไร

                 ปัญหาการกล่อมให้รับสารภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  การกล่อมให้รับสารภาพนั้นอาจทำขึ้นโดยหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ ขู่เข็ญ บังคับ หรือทำให้ลำบากใจ หรือให้คำพูดหลอกลวงให้หลงเชื่อ  เช่น หลอกว่าหากรับสารภาพศาลจะลดโทษและไม่ติดคุกทั้งที่ความจริงยังไงก็ติด หรือหากไม่รับสารภาพจะทำร้ายคนในครอบครัวหรือจะเอาคนในครอบครัวมาดำเนินคดีด้วย หรือให้รับสารภาพศาลจะลงโทษปรับเท่านั้น  หากผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่ได้กระทำผิดร้ายแรงตามที่ผู้เสียหายแจ้งความเป็นการแจ้งความเกินความเป็นจริง ปัญหาคือจะทำอย่างไร  ซึ่งการลงโทษเพียงใดอย่างไรนั้นเป็นดุลพินิจของศาล ความผิดบางฐานมีโทษหนักถึงแม้รับสารภาพก็ยังคงติดคุก  การจะรับสารภาพหรือไม่อย่างไรนั้นต้องดูปัจจัยหลายอย่าง เช่น เคยทำผิดมาก่อนหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการรอการลงโทษคดีอื่นหรือไม่ ความร้ายแรงของข้อหาเป็นอย่างไร มีการเยียวยาความเสียหายอย่างไร พยานหลักฐานมีเพียงไร  ซึ่งหากรับสารภาพคดีก็จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และหากภายหลังจะกลับคำให้การเป็นปฏิเสธศาลคงไม่มีทางเชื่อและคงแก้ไขได้ยากลำบากมาก นอกจากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนให้ศาลเชื่อเช่นนั้น  ซึ่งต่างกับการปฏิเสธและมารับสารภาพในภายหลัง  ดังนั้นเมื่อถูกกล่อมต้องตั้งสติให้ดีและต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าคดีควรให้การรับสารภาพหรือไม่อย่างไร และจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรตามมา  เพราะมิเช่นนั้นการไม่ได้กระทำความผิดอาจต้องติดคุกหรือที่เขาเรียกกันว่า "แพะรับบาป"  By www.siaminterlegal.com