ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนตายหรือขับเฉี่ยวชนบาดเจ็บตำรวจเห็นว่าผู้ขับประมาทจะแก้ไขอย่างไร

          ในความผิดที่เกี่ยวกับการขับรถชนคนตาย หรือบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายนั้น  ผู้ขับรถชนดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ฝ่ายผิดเสมอไป ซึ่งคนทั่วไปมักมองว่าคนขับชนนั้นเป็นฝ่ายผิดเสมอ หรือรถใหญ่เป็นฝ่ายผิดก็ตาม  แต่ในหลักกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พิจารณาในประเด็นที่สันนิษฐานเลยแม้แต่น้อย  แต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าเหตุรถชนนั้นเกิดจากความผิดของฝ่ายใด หากฝ่ายใดประมาทเลินเล่อฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ผิด หากผู้ขับรถไม่ได้กระทำโดยประมาทย่อมไม่เป็นความผิด หรือมีความประมาทเลินเล่อพอๆ กันก็จะเจ๊ากันไป เช่น รถเสียกลางทางแต่ไม่ยอมทำสัญญาณเตือน หรือกระทำการใดๆ ให้รถคันหลังได้ระวังตัวและไม่เกิดการเฉี่ยวชนกัน หรือผู้ตายขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด เป็นต้น  แต่ในทางปฏิบัติที่มักเจอกันบ่อยๆ และเกิดปัญหาตามมาอย่างมากนั่นคือเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและพฤติการณ์แล้วมีความเห็นว่าเราเป็นฝ่ายผิดโดยขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อชนคนตาย หรือบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย ทั้งที่ในความเป็นจริงเราไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อเลย และเป็นความผิดของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่ประมาทเลินเล่อเพียงฝ่ายเดียว  ดังนั้นหากเราไม่ผิดก็ไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือประชาชนมักเกรงใจและเกรงกลัวเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจทำเอกสารหรือมีความเห็นอย่างไรก็ลงชื่อในเอกสารไปตามนั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความเกรงใจ หรือความเข้าใจผิด หรือการปกปิดไม่แจ้งข้อเท็จจริงใดๆ ให้ทราบก่อนลงชื่อ  ดังนั้นหากเห็นว่าไม่ได้มีส่วนผิดหรือมีส่วนประมาทเลินเล่อก็ห้ามลงชื่อหรือเซ็นต์ชื่อยอมรับความผิดว่าประมาท เนื่องจากประเด็นความเสียหายที่จะตามมาคือจะถูกดำเนินคดีข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และอื่นๆ  ซึ่งหมายถึงโทษจำคุกที่จะตามมา และเมื่อลงชื่อยอมรับว่าประมาทเช่นนั้นจะมาต่อสู้คดีว่าไม่ได้ประมาทภายหลังย่อมเป็นการยากลำบากท้ายสุดก็ต้องรับโทษจำคุก  และความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่จบแค่นั้นเพราะภายหลังถูกฟ้องคดีอาญาแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทายาทจะฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วย หรือกรณีรถมีประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะฟ้องไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายที่บริษัทประกันภ้ยได้จ่ายไปอีกด้วย  และนั่นคือผลที่จะตามมาเพราะความไม่รู้กฎหมายหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ขับรถ  ดังนั้นหากมีเหตุรถชนกันต้องรีบปรึกษาทนายความในทันทีและให้ทนายความประเมินในเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความประมาทของฝ่ายใด และมีจะลงชื่อหรือไปตกลงยอมความหรือเจรจาหรือกระทำการอื่นใดต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือผู้ตายหรือทายาทผู้ตายหรือบริษัทประกันอย่างไร เพราะทุกขั้นตอนมีเงื่อนแง่การเอารัดเอาเปรียบได้อย่างง่ายดาย  By www.siaminterlegal.com