ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เมื่อศาลไม่ให้ประกันตัวจะทำอย่างไร

               เมื่อตำรวจพาตัวไปฝากขังระหว่างสอบสวน หรือศาลตัดสินจำคุกแล้ว หากญาติยื่นขอประกันตัวแต่ศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวจะทำอย่างไร ผู้ประกันมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งก็ได้หรือจะยื่นขอประกันตัวใหม่อีกครั้งก็ได้แต่การยื่นครั้งใหม่ก็ควรมีเหตุผลอันสมควรที่จะทำให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมด้วย  ระยะเวลาการยื่นจะยื่นอุทธรณ์เมื่อเกินกำหนด 1 เดือนนับแต่ศาลมีคำสั่งก็ได้  เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาแล้วจะส่งคำสั่งกลับมาให้ศาลชั้นต้นอ่าน  หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่อนุญาตให้ประกันตัวอีก คำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด  แต่ผู้ประกันยังสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ได้   เหตุผลในการยื่นคำร้องหรืออุทธรณ์คำสั่งจำต้องเขียนให้ดีเพื่อให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้มีคำสั่งให้ประกันตัวด้วย หลักการเขียนดังกล่าวขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสำนวนการเขียนของทนายความแต่ละคนประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com