ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกฟ้องคดีเช่าซื้อเพื่อเรียกรถคืนหรือให้ราคาแทนทำอย่างไร และต่อสู้คดีอย่างไร

                ในการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั้น หากผู้เช่าซื้อค้างชำระค่างวดติดต่อกันเกินสามงวดขึ้นไป  ฝ่ายไฟแนนท์ต้องมีหนังสือขอให้ชำระหนี้ภายใน 30 วัน และหากยังไม่ชำระอีกถือเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเสียก่อนจึงจะมีอำนาจในการติดตามยึดรถคืนได้  ส่วนผู้เช่าซื้อจะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถมาคืนเมื่อใดก็ได้  หากเป็นกรณีไฟแนนท์ติดตามยึดรถคืนไม่ได้ก็จะฟ้องคดีผิดสัญญาเช่าซื้อโดยขอให้ส่งมอบรถคืน หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน และเรียกค่าติดตามยึดรถ พร้อมทั้งค่าขาดประโยชน์อีกด้วย  ซึ่งในความเป็นจริงความเสียหายและค่าเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ได้มีจำนวนความเสียหายมากมายขนาดนั้น แต่กลับถูกฟ้องเรียกร้องให้ชดใช้เงินจำนวนมากกว่าความเป็นจริงและในทางปฏิบัติมักเป็นเช่นนั้น  และเป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยเองที่ต้องดิ้นรนหาทางต่อสู้ในเรื่องยอดหนี้ดังกล่าว  ซึ่งผู้ที่ถูกฟ้องที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอาจเกรงกลัวว่าจะถูกยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์หรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดจึงยินยอมชำระเงินในยอดดังกล่าวทั้งที่ในความเป็นจริงอาจไม่ต้องชำระเลยหรือชำระในอัตราที่ต่ำกว่ามาก ดังนั้นเมื่อถูกฟ้องควรปรึกษาทนายความหรือผู้รู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางดังกล่าวเสียก่อนมิเช่นนั้นอาจอาจหมดหนทางเยียวยาแก้ไขได้อีกต่อไป  By www.siaminterlegal.com