ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตทำอย่างไร และช่องทางการต่อสู้คดีบัตรเครดิต

                ในปัจจุบันมีลูกหนี้ค้างชำระหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก ซึ่งในช่วงแรกๆ ของการใช้บัตรเครดิตก็อาจคำนวณยอดหนี้ได้โดยง่าย แต่หากเริ่มมีการผิดนัดกันขึ้นแล้วจะเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย เช่น ค่าติดตาม ค่าปรับล่าช้า การตัดต้น การตัดดอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หลายอย่างจนทำให้ไม่สามารถคำนวณยอดหนี้ด้วยตนเองได้ว่าการแจ้งยอดหนี้ดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ และมีการค้างชำระสะสมจนเกิดเป็นหนี้ที่ยากต่อการชำระเพราะเป็นจำนวนยอดหนี้สูงเกินความเป็นจริง  ปัญหาที่เกิดขึ้นมากเริ่มจากการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่ายอดหนี้ที่เรียกร้องมานั้นตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงมีจำนวนยอดหนี้สูงมาก บางคนเกรงกลัวว่าจะถูกฟ้องจึงยอมชำระหนี้ไปในยอดดังกล่าว  ซึ่งความเป็นจริงควรเป็นยอดหนี้ที่สมเหตุสมผลเท่านั้น หากไม่ชำระหนี้หรือนิ่งเฉยก็อาจจะถูกฟ้องคดีต่อศาล โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ฟ้องที่เรียกร้องในจำนวนที่สูงเกินความเป็นจริงไว้ก่อนเช่นกันเมื่อจำเลยมาเจรจาของชำระหนี้หรือให้ผ่อนชำระหนี้ก็จะมีส่วนลดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นหนี้จำนวนมากมายเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาก่อนว่าการเรียกร้องดังกล่าวเข้าข่ายกรณีเราถูกเอาเปรียบเกินสมควรหรือไม่ หากเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบเกินสมควรก็ควรต่อสู้ว่ายอดหนี้ที่โจทก์เรียกร้องมานั้นเป็นยอดหนี้เกินความเป็นจริงมาก และโจทก์เองก็คิดคำนวณที่มาของหนี้ดังกล่าวไม่ได้ นอกจากนั้นหากปล่อยหนี้ไว้นานโดยไม่ฟ้องคดีภายใน 2 ปี ก็ถือว่าหนี้ดังกล่าวขาดอายุความด้วย โดยจำเลยจะต้องต่อสู้ไว้เพื่อให้เกิดประเด็นศาลจึงจะมีอำนาจวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องได้  คดีบัตรเครดิตนั้นไม่ได้มีความน่ากลัวหรือไม่มีทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกทางและตรงประเด็นเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com