ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ช่องทางต่อสู้คดีเช่าซื้อกับผู้ซื้อหนี้หรือผู้รับโอนหนี้ทำอย่างไร

                คดีเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  ไฟแนนท์บางแห่งเมื่อติดตามทวงหนี้คืนไม่ได้ก็เลือกที่จะขายหนี้เสียดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นนำไปเรียกร้องกินส่วนต่างจากหนี้เอาเอง และวิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำบางคนอาจสงสัยว่าไม่ได้ไปก่อหนี้กับบุคคลดังกล่าวแต่จะถูกบุคคลดังกล่าวติดตามทวงถามหรือฟ้องคดีได้อย่างไร ซึ่งนั่นหมายถึงมีการขายหนี้เสียออกไปให้บุคคลอื่นนำไปบริหารและเอากำไรจากส่วนต่าง   ประเด็นสำคัญคือเมื่อมีการเรียกร้องให้ชำระหนี้ควรต้องชำระอย่างไร  โดยปกติคดีเช่าซื้อซึ่งจะขอกล่าวโดยรวมทั้งกรณีเรียกรถคืนหรือได้รับรถคืนแล้วเรียกส่วนขาดราคาก็ตามเวลาถูกติดตามทวงถามก็จะถูกเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย เช่น ค่าติดตามทวงถาม ค่ายึดรถ ค่าปรับล่าช้า ค่าธรรมเนียมการขาย ค่ารถลาก ค่าขาดประโยชน์ และอื่นๆ ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีจำนวนมากเกินความเป็นจริง  ซึ่งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันก็ควรจะต้องรับผิดชอบจ่ายในจำนวนที่เสียหายจริงและสมเหตุสมผลเท่านั้น  และหากถูกฟ้องคดีต่อศาลก็ควรต้องปรึกษาทนายความก่อนว่ากระบวนการดำเนินการทั้งหมดของผู้ซื้อหนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ มีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ มีการแจ้งสิทธิไถ่ถอนหรือไม่ มีการแจ้งการขายหรือไม่ และอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด   คดีเช่าซื้อนั้นไม่ได้มีความน่ากลัวหรือต้องวิตกกังวลใดๆ ขอเพียงดำเนินการให้ถูกต้องและตรงประเด็นเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com