ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ช่องทางต่อสู้คดีกรณีผู้เช่าซื้อคืนรถเองก่อนครบกำหนด 3 งวด

                   คดีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ผู้เช่าซื้อบางรายเมื่อถูกติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ช่วงก่อนครบกำหนดค้างชำระ 3 งวด หากค้างชำระเกิน 3 งวดจะทำให้ไฟแนนท์มีอำนาจบอกเลิกสัญญาและมีอำนาจติดตามยึดรถได้  ซึ่งการทวงถามหนี้ก่อนครบกำหนด 3 งวดดังกล่าวพนักงานทวงหนี้ก็อาจจะทวงให้ชำระหนี้หรือให้นำรถมาคืน  ซึ่งการที่ผู้เช่าซื้อนำรถไปคืนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้เช่าซื้อขอบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนท์ก็จะนำรถไปออกประมูลขายทอดตลาด หากได้ราคาต่ำจะมาเรียกร้องค่าขาดราคาหรือฟ้องคดีเรียกส่วนขาดจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (หากมี) ต่อไป   ผู้เช่าซื้อส่วนมากไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและคิดว่าการนำรถไปคืนถือว่ายุติปัญหาแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น รถจะถูกนำไปขายทอดตลาดหากมีส่วนต่างจะถูกเรียกร้องอีกในภายหลัง ซึ่งหมายถึงเงินที่จ่ายมาแล้วก็ไม่ได้คืน รถไม่ได้ใช้ และต้องมาชดใช้หนี้อีก  แต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขกันต่อไป เมื่อได้รับหมายศาลในกรณีดังกล่าวก็ควรต่อสู้คดีในปัญหาข้อกฎหมายว่าเราไม่ควรต้องชำระหนี้ใดๆ อีกต่อไปทั้งสิ้น  โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและให้ความยุติธรรมแก่ผู้เช่าซื้อในฐานะผู้บริโภคอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com