ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นำความลับหรือสูตรทางการค้าหรือฐานข้อมูลลูกค้าไปเผยแพร่ให้คู่แข่งจะทำอย่างไร

                 โดยปกติของการทำงานนั้น  หากเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับเรื่องสูตรลับทางการค้าหรือความลับต่างๆ ทางธุรกิจ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่พนักงานได้ทำงานด้วยก็มักจะมีข้อกำหนดหรือสัญญากำหนดห้ามนำความลับหรือสูตรความลับหรือฐานข้อมูลลูกค้านำไปเผยแพร่ให้กับคู่แข่งทางธุรกิจด้วย  ซึ่งเรื่องความลับหรือสูตรหรือฐานข้อมูลทุกประเภทหากตกไปอยู่ในความรู้เห็นของคู่แข่งทางธุรกิจอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างใหญ่หลวง และบางรายอาจทำให้ต้องปิดบริษัทไปเลยทีเดียว เนื่องจากจะทำให้คู่แข่งรู้จุดอ่อนจุดแข็งและสามารถดึงลูกค้าหรือเปิดตลาดใหม่ๆ แข่งขันทำให้เกิดความเสียหายได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการโดนซื้อตัวไปทำงานที่แห่งใหม่ก็มักจะนำความลับหรือสูตรลับหรือฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นเอกสารติดตัวไปหรือนำไปเผยแพร่ด้วย  ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดในทางแพ่งฐานละเมิดแล้ว  บางกรณีอาจเข้าข่ายมีความผิดในคดีอาญาอีกด้วย เช่น ข้อหาเอาไปซึ่งเอกสาร ข้อหาลักทรัพย์ ข้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาควรต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนว่าเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร และมีจำนวนค่าเสียหายโดยคำนวณจากหลักเกณฑ์ใด  อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องอายุความในการดำเนินคดีอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com