ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนซื้อตัวไปทำงานกับคู่แข่งทำให้ยอดขายลดลงทำอย่างไร

                โดยปกติเป็นเสรีภาพในการเลือกที่จะทำงานที่ใดหรือกับนายจ้างคนใดก็ได้  แต่หากมีข้อตกลงกันว่าห้ามไปทำงานให้กับคู่แข่งไม่ว่าด้วยการเข้าเป็นพนักงาน เป็นที่ปรึกษา หุ้นส่วนก็ตามก็ต้องบังคับกันตามข้อตกลงดังกล่าว  แต่ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไป เช่น ต้องไม่จำกัดสิทธิโดยไม่กำหนดระยะเวลาหรือเป็นระยะเวลาที่เนินนานเกินสมควร ต้องไม่จำกัดพื้นที่การทำงานเกินสมควร เป็นต้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิเกินสมควรข้อกำหนดในข้อนั้นๆ ก็ไม่อาจใช้บังคับได้  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดกับพนักงานในระดับสูงหรือมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง  นอกจากนี้ยังอาจดึงพนักงานคนอื่นๆ ไปร่วมงานอีกด้วย  และหากเกิดความเสียหายขึ้นโดยยอดขายลดลงก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานที่กระทำผิดข้อตกลงจนทำให้เกิดความเสียหายได้  By www.siaminterlegal.com