ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกจับความผิดฐานมีไม้กระยาเลยหวงห้ามเกิน 0.20 ลบม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทำอย่างไร

             ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นั้นมีมากมายหลายลักษณะความผิด แต่ที่พบเห็นกันบ่อยครั้งและถูกจับจำนวนมากมักเป็นข้อหามีไม้กระยาเลยหวงห้ามเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  ดังนั้นเมื่อถูกจับดำเนินคดีแล้วควรให้การปฏิเสธไปก่อน  หลังจากนั้นให้นำเอกสารบันทึกการจับกุม บัญชีของกลาง และเอกสารการส่งมอบไม้ (หากมี) และเอกสารในคดีทั้งหมดไปปรึกษาทนายความก่อนว่าพยานหลักฐานในคดีมีเพียงไร และผู้ต้องหานั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ และมีหนทางแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือจะยืนยันให้การปฏิเสธหรือกลับคำให้การอย่างไรต่อไปอันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงคดีมากที่สุด  ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาคดีไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่ ประเภทใด และได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  หากไม่ได้ทำผิดก็ต้องให้การปฏิเสธ  หรือหากทำผิดจริงก็ต้องรับสารภาพ แต่การรับสารภาพนั้นต้องให้ทนายความดำเนินการแก้ไขเยียวยาโทษจากหนักให้เป็นเบาโดยการจัดทำเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ศาลบรรเทาโทษ และลงโทษในสถานเบาที่สุดเพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับตนเป็นเมืองดีต่อไป  แต่หากไม่ได้ทำผิดหรือไม่ได้ร่วมรู้เห็นเป็นใจในการขนไม้เถื่อนหรือไม่ทราบว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายหรือไม่ทราบว่ามีการขนสินค้าใดหรือไม่มีเหตุอันควรจะรู้ได้หรือเป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานและนำสืบพยานให้ศาลทราบจำเลยไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดหรือการกระทำไม่ครบองค์ประกอบความผิดอย่างไร  ซึ่งเหตุผลและแนวทางการดำเนินคดีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com