ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกเบี้ยวเงินค่าจ้างขนส่งสินค้าทำอย่างไร

                เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่งสำนักงานฯ เห็นว่าหลายคนอาจเกิดปัญหาดังกล่าวและอาจเป็นประโยชน์กับผู้ประสบปัญหาดังกล่าวจึงนำมาเขียนบทความเผยแพร่ดังกล่าว  ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าแก่กัน และมีการขนส่งสินค้าถึงที่หมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น แต่ผู้รับจ้างกลับถูกผู้ว่าจ้างปฏิเสธในการจ่ายค่าจ้าง โดยอ้างว่าเป็นการประกันความเสียหายบ้าง หรืออ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ  ท้ายที่สุดถูกท้าทายว่าให้หาทนายมาคุยกัน หากใครเจอเรื่องดังกล่าวก็คงสร้างความคับแค้นใจเป็นอย่างมาก เพราะสัญญาว่าจ้างก็ไม่มี เงินชำระบางส่วนก็ไม่มี แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนเสร็จสิ้นท้ายสุดไม่ได้เงิน  กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องการผิดสัญญาจ้างทำของ คือ การขนส่งสินค้า ซึ่งในทางกฎหมายการว่าจ้างทำของไม่จำเป็นต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถนำสืบพยานบุคคลที่ทราบเรื่องการว่าจ้างเป็นพยานได้ เหตุที่ไม่ได้ทำสัญญากันก็อาจเป็นเพราะผู้ว่าจ้างมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าที่ไม่ต้องการทำสัญญาเพราะประสงค์ที่จะไม่จ่ายเงินค่าจ้างอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวหากมีเจตนาไม่จ่ายเงินกันแต่แรกจริงก็มีความผิดฐานฉ้อโกงได้อีกด้วย  ข้อต่อสู้ที่ว่าเพื่อเป็นประกันความเสียหายนั้นเป็นเพียงกลลวงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาเท่านั้น  ผู้รับจ้างหลายคนต้องทำงานฟรีเพราะไม่ทราบขั้นตอนทางกฎหมาย  By www.siaminterlegal.com