ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องเรียกทรัพย์สินเงินทองคืนจากกี๊กหรือบุคคลอื่นได้หรือไม่

                ปัญหาเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นจำนวนมากในสังคมปัจจุบัน  เรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากได้แก่เรื่องการขอคืนทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าที่ได้มอบไว้แก่บุคคลอื่นหรือกิ๊กไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม  ทนายความมีหน้าที่ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่ากรณีดังกล่าวจะเรียกคืนได้ในฐานะใด การให้กันนั้นเป็นการให้ในลักษณะอย่างไร มีค่าตอบแทนหรือไม่ หรือมีภาระหน้าที่ผูกพันกันอย่างไร  หรือเป็นการให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมทรัพย์สินแก่กัน  โดยที่เห็นกันส่วนมากจะเป็นในเชิงของชู้สาวและคนต่างชาติให้คนไทย  เมื่อมีการให้ทรัพย์สินกันแล้วภายหลังไม่ประสงค์ที่จะคบหากันต่อไปหรือไม่ชอบใจกันก็ต้องการเรียกทรัพย์สินที่ได้ส่งมอบแก่กันคืน ส่วนผู้รับก็ไม่ประสงค์ที่จะคืนเพราะถือว่าให้กันแล้ว และตนเองเสียหายมามากแล้ว  ดังนั้นการจะเรียกคืนได้หรือไม่ต้องดูเหตุผลเกี่ยวกับการให้หรือการส่งมอบของแก่กันว่าต้องการส่งมอบแก่กันเพื่ออะไร และมีเหตุที่จะเรียกคืนได้หรือไม่  ส่วนผู้รับการให้ก็ต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงว่ารับมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุต้องคืนตามกฎหมายหรือไม่  บางกรณีเป็นการส่งมอบไว้เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกันแต่ไม่นำไปลงทุนก็อาจถูกฟ้องข้อหายักยอกหรือฉ้อโกงได้แล้วแต่กรณี  ซึ่งก็ต้องดูองค์ประกอบของความผิด และอายุความดำเนินคดีประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com