ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การกระทำอย่างไรถือว่าเป็นความผิดข้อหาบุกรุก

             ความผิดฐานบุกรุกนั้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 บัญญัติว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ความผิดฐานบุกรุกนี้แม้เข้าไปเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว ซึ่งแตกต่างจากความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานที่ต้องเข้าไปลักทรัพย์ทั้งตัว  บางกรณีศาลฎีกายังเคยพิพากษาว่ามีความผิดฐานบุกรุกแม้ไม่ได้เข้าไปแต่ถือเป็นการรบกวนการครอบครอง เช่น ใช้ไม้ตีปิดขวางประตูห้องเช่า หรือปิดทางสัญจรเข้าออกที่ดิน หรือการขว้างปาขวด ก้อนหินเข้าไปในบ้าน เป็นต้น  และการกระทำความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 นั้นจะต้องปรากฎว่าในขณะที่จำเลยเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น โจทก์จะต้องเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ด้วย  การกระทำต่างๆ ของคนทั่วไปมีความหมิ่นเหม่ที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกอย่างมาก ดังนั้นการคิดจะทำการสิ่งใดต้องคิดตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเพราะเมื่อได้กระทำการลงไปแล้วอาจทำการเยียวยาแก้ไขได้ยากลำบากขึ้น  By www.siaminterlegal.com