ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เบี้ยวขายของทางอินเตอร์เน็ตระวังเจอข้อหาฉ้อโกงประชาชน

                    ปัจจุบันตลาดออนไลน์หรือการขายของทางอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการขายจะเป็นเรื่องการโพสโฆษณาขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หากมีการรับเงินรับทองค่าสินค้าหรือบริการอย่างใดแล้วไม่ยอมส่งมอบสินค้าหรือบริการ นอกจากจะถือว่าเป็นการผิดสัญญาซื้อขายแล้วยังอาจมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วย ซึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีว่าครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่

                    ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน คือ การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                  ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้นไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงมากหรือน้อยเป็นสำคัญ แต่ถือเอาเจตนาในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญและไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้งเพียงแต่จำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้เสียหายบางคนแล้วมีการบอกต่อกันเป็นทอดๆ ก็เป็นความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชนแล้วตามคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 5292/2540   By www.siaminterlegal.com