ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อยู่ในห้องเดียวกันหรือบ้านเดียวกันขณะถูกจับกุมยาบ้าและถูกดำเนินคดีทำอย่างไร

                    การร่วมกันกระทำความผิดอันจะถือว่าเป็นตัวการนั้นจะต้องปรากฎพฤติการณ์ที่ได้ร่วมกันกระทำความผิดด้วย ซึ่งพฤติการณ์ต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกเจตนาของจำเลยแต่ละคนที่อยู่ด้วยกันนั้นว่ามีส่วนร่วมหรือมีเจตนาในการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไร  ซึ่งการอยู่ด้วยกันนั้นอาจจะมิได้ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันเสมอไป เช่น มาซื้อไปเสพไม่ได้ร่วมกันจำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ไม่ได้ทำการแบ่งบรรจุ จำเลยอื่นยอมรับแล้ว การตรวจสารเสพติดในร่างกาย การให้การในชั้นจับกุม เป็นต้น  ซึ่งพฤติการณ์ของคดีทั้งหมดนั้นจะแสดงออกมาโดยฝีมือการถามค้านพยานของทนายจำเลย เพื่อให้เห็นเจตนาของจำเลยแต่ละคนว่ามีเจตนากระทำความผิดหรือไม่อย่างไร  และหากถามค้านหรือแสดงพยานหลักฐานไม่ได้แน่ชัดก็มีโอกาสถูกพิพากษาจำคุกค่อนข้างสูงเนื่องจากคดียาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม  แต่สำหรับจำเลยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งหมดหากอยู่ด้วยในที่ถูกจับกุม ทนายความก็ต้องเข้ามามีบทบาทอำนวยความยุติธรรมให้ปรากฎว่าจำเลยนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง รู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างไร  By www.siaminterlegal.com