ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศาลไม่ให้ประกันตัวหรือการอุทธรณ์คำสั่งประกันตัวทำอย่างไร

               กรณีมีการฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลหรือกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลย  จำเลยก็มักจะดำเนินการยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ต้องพิจารณาคำร้องขอประกันตัวว่ามีเหตุสมควรหรือไม่ คือ จะหลบหนีหรือไม่ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือไม่ หลักประกันน่าเชื่อถือหรือไม่ จะเกิดอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีในศาลหรือไม่  หากศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ร้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ได้ทันทีภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่ง  หากเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์สั่ง และศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ร้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลฏีกาได้ทันทีภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ศาลอุทธรณ์อ่านคำสั่ง  และคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นถือเป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องที่จะยื่นขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ใหม่  ประเด็นสำคัญคือวิธีการอุทธรณ์คำสั่งอย่างไรให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว โดยจะต้องกล่าวอ้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ให้ศาลได้พิจารณาให้ตรงประเด็นและมุ่งโดยตรงต่อการไม่ถูกคุมขัง  ซึ่งนั่นเป็นความยากและขึ้นอยู่กับถ้อยคำวลีการเขียนอุทธรณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญของทนายความจำเลยแต่ละคน  By www.siaminterlegal.com