ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

มีคดีติดตัวแต่อยากออกนอกประเทศทำอย่างไร

                 โดยปกติแล้วเมื่อถูกดำเนินคดีอาญาก็จะมีการแจ้งชื่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้รับทราบและจะถูกบันทึกไว้ในระบบสถานะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา  ดังนั้นผู้กระทำความผิดก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้  เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีคดีและเป็นการยากที่จะสามารถนำตัวมาดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีต่อศาลได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากคือเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วผู้กระทำความผิดบางรายมีกิจการงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง เพื่อทำงานหรือกิจการอื่นๆ และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือความเสียหายอื่นๆ เนื่องจากไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เสียทีเดียว  โดยหากเป็นกรณีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้วก็ต้องทำคำร้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้ และต้องบรรยายคำร้องว่าจะไปประเทศอะไร เพื่อกิจการใด ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และจะกลับเมื่อไร อีกทั้งต้องกลับมารายงานตัวต่อศาลให้ทราบอีกด้วย  รวมทั้งระบุเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นให้ศาลพิจารณาและวิเคราะห์ได้ว่าจำเลยจะไม่หลบหนีอีกด้วย  หากศาลอนุญาตก็สามารถเดินทางออกนอกประเทศตามเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตได้  ซึ่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล และเหตุผลของคำร้องที่บรรยายเป็นสำคัญด้วย  By www.siaminterlegal.com