ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การตรวจสอบบุคคลว่ามีหมายจับหรือไม่

                 ปัญหาเรื่องการตรวจสอบหมายจับบุคคลเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของผู้กระทำความผิดอยากทราบว่าตนเองถูกออกหมายจับหรือไม่ บางรายก็ไม่รู้ตัวว่าถูกดำเนินคดีและออกหมายจับเพราะไม่เคยได้รับหมายใดๆ มาก่อน บางรายเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เพราะติดหมายจับหรือติดคดี บางรายหลบหนีคดีแต่อยากทราบว่าหมายจับหมดอายุความหรือยัง เป็นต้น  หมายจับนั้นเป็นหมายที่ออกโดยศาลเพื่อจับบุคคลใดกรณีต่างๆ เช่น หลบหนีระหว่างสอบสวน หลบหนีการพิจารณา หลบหนีโทษจำคุกตามคำพิพากษา  ซึ่งบุคคลทั่วไปมักเกรงกลัวกันมากเพราะระบบงานมักจะเชื่อมต่อกันในทางอีเลคทรอนิกส์ เช่น ระบบงานบัตรประชาชน ระบบงานขนส่ง ระบบงานราชการต่างๆ และเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะทำการจับกุมเมื่อพบเห็นหรือมีบุคคลชี้เบาะแสให้จับตามหมายจับ เพื่อนำตัวมาเข้าสู่ระบบของกระบวนการยุติธรรมต่อไป และหากเคยมีประวัติการหลบหนีหมายจับมาก่อนแล้วก็เป็นการยากที่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคำสั่งให้ประกันตัวอีกครั้ง  By www.siaminterlegal.com