ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้เพราะลูกหนี้ใช้เทคนิคการหนีหนี้

                แม้เป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายหรือศาลมีคำพิพากษาให้ชนะคดีแล้วก็ตาม  แต่ในเรื่องของการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่เพียงไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ลูกหนี้บางคนเมื่อรู้ว่าเป็นหนี้ก็ไม่อยากชำระหนี้และไม่อยากโดนยึดหรือายัดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ก็มักจะใช้วิธีการโอนทรัพย์สินหนีหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ตามหาไม่พบทรัพย์สินในชื่อของลูกหนี้  สำหรับเจ้าหนี้ที่รู้ไม่เท่ากันเจตนาร้ายของลูกหนี้ก็มักไม่ได้อะไรมาชำระหนี้ และได้แต่เพียงคำพิพากษาแสดงว่าชนะคดีเท่านั้น  เพราะนั่นเป็นประโยชน์สูงสุดของฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้  ในส่วนของเจ้าหนี้ก็ต้องหาหนทางว่าทำอย่างไรถึงจะบังคับลูกหนี้มาบังคับชำระหนี้ได้หรือยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้มาชำระหนี้ได้ทั้งหมด  ส่วนลูกหนี้ก็คิดว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เจ้าหนี้ไม่ทราบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างและไม่เหลือทรัพย์ใดพอชำระหนี้แล้ว  ซึ่งการย้ายไปเสียหรือโอนทรัพย์สินหนีหนี้นั้นเป็นความผิดอาญาข้อหาโกงเจ้าหนี้ด้วย นอกจากนี้กรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลยังผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  การวางแผนคดีจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะแม้เจ้าหนี้จะมีคำพิพากษาว่าชนะคดีก็อาจถือว่าแพ้คดีเนื่องจากไม่ได้รับชำระหนี้ใดๆ By www.siaminterlegal.com