ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องตัวแทนจำหน่ายต้องดำเนินการในรูปแบบใด

                 ปัจจุบันเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตมักทำการตลาดโดยมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะตั้งตัวแทนทั่วไปหรือการตั้งตัวแทนเฉพาะกาลก็ตาม  และให้สิทธิตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายโดยห้ชำระราคาในภายหลัง  ซึ่งปัญหาที่เกิดมากคือตัวแทนจำหน่ายไม่ยอมชำระค่าสินค้าหรือทยอยผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อยๆ และสะสมยอดหนี้ใหม่จนมีจำนวนมาก  ฝ่ายผู้ผลิตเองก็ไม่อยากฟ้องหรือเร่งรัดหนี้มากจนเกินไปเพราะเกรงว่าจะสูญเสียยอดขายทางการตลาดจึงเป็นช่องทางทำให้ตัวแทนจำหน่ายมีข้อต่อรองไม่ยอมชำระหนี้โดยเร็ว  ซึ่งในทางกฎหมายปัญหาดังกล่าวหากไม่รีบดำเนินคดีก็อาจทำให้ตัวแทนจำหน่ายยกข้อต่อสู้เรื่องหนี้ขาดอายุความฟ้องร้องและทำให้แพ้คดีในที่สุด หรือบางกรณีมีการตระเตรียมหนีหนี้โดยสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและโอนทรัพย์สินหนีเพื่อไม่ให้ถูกยึดอายัดทรัพย์สินได้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจำนวนมากและบ่อยครั้ง ตัวผู้ผลิตเองต้องมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องกฎหมายและวิธีการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย  สัญญาแต่งตั้งตัวแทนหรือสัญญาซื้อขายต่างๆ ต้องมีความรัดกุมชัดเจน มีการค้ำประกันหรือมีแบงค์การันตี และทนายความเองก็ต้องมีความรอบรู้เรื่องดังกล่าวด้วยและรู้ว่าควรจะตั้งประเด็นอย่างไรเพื่อเลี่ยงปัญหาการขาดอายุความและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวความในทุกๆ ทาง  By www.siaminterlegal.com