ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การโพสหรือลงข้อมูลหมิ่นประมาทกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร

                   ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามความหมายโดยทั่วไปนั้นคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นพบเห็นบ่อยครั้งจากการฟ้องคดีมักจะเป็นเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการการโพสหมิ่นประมาทหรือด่ากันทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ หรือการตั้งกระทู้ เว็บบอร์ดต่างๆ รวมทั้งการส่งข้อมูลต่อๆ กันไปด้วย  ปัญหานี้เกิดขึ้นจำนวนมากเพราะในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและใช้สอยกับแทบทุกครัวเรือน ปัญหาการขัดแย้งการหมิ่นประมาทกันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายดาย หลายคนประสบปัญหาการถูกดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จำนวนมาก นอกจากถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วยังถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวด้วย  ซึ่งแต่ละคดีแต่ละข้อเท็จจริงก็มีความจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ โดยความผิดดังกล่าวกำหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกฟ้องเนื่องจากการกระทำเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  รวมทั้งการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวด้วย  การกระทำความผิดบางข้อเท็จจริงอาจไม่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสมอไปจำต้องพิจารณาให้ดีก่อนการให้การใดๆ ต่อพนักงานสอบสวน และต่อศาลเพื่อประโยชน์แก่รูปคดีไม่ให้เกิดความยุ่งยากแก่การต่อสู้คดีด้วย ประกอบกับความผิดดังกล่าวนับว่ามีอัตราโทษสูงเพราะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  By www.siaminterlegal.com