ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ็ค เว็บไซต์ หมิ่่นประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร

                การหมิ่นประมาทจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  แต่หากไปทำการหมิ่นประมาททางเว็บไซต์จะทำให้มีความผิดหนักขึ้นโดยเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 คือ การหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี  ภาพยนต์ ภาพ หรือตัวอักษร ที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท  และหากข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย  หลักเกณฑ์ประการสำคัญคือการวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ เป็นความผิดข้อหาหมิ่นประมาทธรรมดาหรือความผิดข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ การหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊คเป็นความผิดข้อหาใด เนื่องจากในความเป็นจริงผู้ฟ้องคดีอาจตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษสูงหรือหนักไว้ก่อนและให้ศาลทำการพิจารณาในภายหลังว่าเป็นความผิดฐานใดหรือไม่ ดังนั้นการรับสารภาพ การต่อสู้คดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ จำต้องดำเนินการให้ถูกต้องและรัดกุมเสมอ By www.siaminterlegal.com