ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถสูญหายในห้างสรรพสินค้า หรือคอนโดมิเนียม เจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่

           กรณีเรื่องรถยนต์สูญหายขณะเข้าใช้บริการของห้างสรรพสินค้า หรือในคอนโดมิเนียมพักอาศัย ห้างสรรพสินค้าหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือไม่นั้นมีปัญหาและคดีความเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโดยปกติห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมมักจะทำสัญญาว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลทรัพย์สิน  หากทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือสูญหายหากเป็นความประมาทเลินเล่อของพนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าของรถก็ชอบที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากห้างสรรพสินค้า นิติบุคคลคอนโดมิเนียม บริษัทรักษาความปลอดภัย และบริษัท ประกันภัย (หากมี) ร่วมด้วย หรือเป็นกรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วมารับช่วงสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาคืนจากห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม และบริษัทรักษาความปลอดภัยแทน  ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แลกบัตร กล้องวงจรปิด การติดสติ๊กเกอร์หน้ารถ  หรือแม้แต่เขียนข้อความว่าไม่รับดูแลรถหากเสียหายหรือสูญหาย  ซึ่งคำพิพากษาศาลฏีกาเคยตัดสินไว้ทั้งต้องร่วมรับผิดและไม่ต้องรับผิด  แต่ในปัจจุบันได้มีคำพิพากษาศาลฏีกาที่ออกมาในภายหลังระบุชัดเจนไว้แล้วว่าไม่ว่าห้างสรรพสินค้านั้นจะแจกบัตรจอดรถหรือไม่ หรือจะเก็บเงินค่าจอดรถหรือไม่ หรือจะมีแค่กล้องวงจรปิดตรงทางเข้าออกเท่านั้น ห้างสรรพสินค้าก็ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี  ซึ่งสามารถเทียบเคียงและนำไปใช้ได้กับคอนโดมิเนียมและสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกันด้วย  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นต้องพิจารณาก่อนว่าจะเรียกร้องให้ใครรับผิดชอบได้บ้าง และหากถูกบังคับให้ลงชื่อในเอกสารใดๆ ก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าถือว่าเป็นการประนีประนอมยอมความและมีผลทำให้ใครหลุดพ้นจากความรับผิดบ้างหรือไม่เพียงไร เพราะท้ายที่สุดอาจไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ ก็ได้ By www.siaminterlegal.com