ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ลักทรัพย์นายจ้าง ลักทรัพย์ในเคหสถานมีโทษติดคุกกี่ปี และมีช่องทางการต่อสู้คดีอย่างไร

              ความผิดข้อหาลักทรัพย์ในกรณีมีเหตุฉกรรจ์ต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า หรือโดยมีอาวุธ หรือร่วมกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ลักทรัพย์นายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 อนุมาตราต่างๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และหากทำความผิดตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  ซึ่งความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ตามกฎหมาย  ดังนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ถูกลักขโมยไปก็มีสิทธิไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดี หรือจะแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีต่อศาลเลยก็ได้หากเห็นว่าการดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจจะเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล หรือเกรงว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา หรือมีแนวโน้มที่จะมีความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องคดีก็ตาม  สำหรับในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยก็สามารถให้การหรือไม่ให้การใดๆ กับตำรวจก็ได้ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ทนายฟ้องคดีเองผู้ต้องหาหรือจำเลยก็สามารถแต่งตั้งทนายความเข้าซักค้านพยานโจทก์เพื่อให้คดีไม่มีมูลและศาลไม่ประทับฟ้องไว้พิจารณาได้ สำหรับประเด็นการต่อสู้คดีข้อหาลักทรัพย์นั้นหากเห็นว่าตนเองถูกปรักปรำใส่ร้ายว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งที่ตนเองไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการกระทำความผิดก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ ในคดีให้ถี่ถ้วน เช่น พยานเอกสาร ประจักษ์พยานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ ซึ่งในความเป็นจริงบางคดีเป็นเรื่องการคาดเดาว่าจำเลยน่าจะเป็นคนทำผิดทั้งที่ไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์ การถูกปรำปรักใส่ร้าย หรือการหาตัวบุคคลรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือการกระทำดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นความผิดในลักษณะเหตุฉกรรจ์ใดๆ และอาจเป็นเพียงความผิดลักทรัพย์ธรรมดา เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนคดีที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลทำให้ผลของคดีออกมาในทิศทางที่ดีตามไปด้วย  By www.siaminterlegal.com