ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คเด้งเพราะบัญชีปิดแล้วเป็นความผิดอาญาข้อหาใดบ้าง

              ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 นั้นอาจเป็นความผิดข้อหาอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น  ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าบัญชีธนาคารที่จ่ายเช็คนั้นได้ปิดแล้ว  ซึ่งหากบัญชีธนาคารถูกปิดไปก่อนจ่ายเช็คก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดข้อหาฉ้อโกงด้วยเพราะถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จแล้วได้ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงไป  แต่ถ้าหากบัญชีถูกปิดไปภายหลังจากส่งมอบเช็คแล้วก็ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือปลอมแปลงเอกสารแต่อย่างใดเพราะไม่ใช่การกล่าวข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะที่ออกเช็ค  ดังนั้นการดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหาอะไรบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากข้อหาบางข้อหาพยานหลักฐานอาจมีน้อย หรือมีข้อต่อสู้จำนวนมากเสี่ยงต่อการแพ้คดี การวางแผนคดีหรือการฟ้องคดีในข้อหาที่รัดกุมหรือครอบคลุมจะไม่ทำให้ลูกความได้รับความเสียหายอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com