ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีเช็คทางอาญาไม่ทันกำหนดอายุความ 3 เดือนทำอย่างไร

                พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 เป็นความผิดอันยอมความได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความผิดต่อส่วนตัว  ซึ่งหากผู้เสียหายต้องการฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ  สำหรับเรื่องการรู้ตัวคงไม่มีปัญหาเพราะต้องทราบอยู่แล้วว่าใครสั่งจ่ายเช็ค  แต่ในเรื่องของการรู้เรื่องความผิดนั้นวันที่รู้เรื่องความผิดก็คือวันที่รู้ว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินซึ่งอาจไม่ใช่วันที่นำเช็คไปขึ้นเงินก็ได้ เช่นกรณีธนาคารที่รับเช็คไว้ไม่ใช่ธนาคารที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็คแต่เป็นเพียงธนาคารช่วยเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือที่เรียกว่าเคลียริ่ง และอาจต้องใช้เวลาเรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารต่างสาขาหรือต่างธนาคารประมาณ 1-3 วัน  อายุความ 3 เดือนจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายทราบว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน  และการนับอายุความต้องนับเป็นเดือนไม่ใช่นับเป็นวันอีกด้วย  สำนักงานฯ ได้รับทราบประเด็นปัญหาเรื่องดังกล่าวบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดอายุความฟ้องคดีว่าจะต้องทำอย่างไร จะดำเนินคดีในรูปแบบใดได้บ้าง การถูกกลโกงของผู้ที่มีความรู้เอารัดเอาเปรียบในเชิงคดีทำให้ดำเนินคดีเช็คไม่ได้บ้าง รวมทั้งการหลอกล่อในรูปแบบต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายคอยแนะนำ และส่งผลทำให้ไม่ได้รับชำระหนี้อยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้นความผิดเกี่ยวกับเช็คนั้นมีเงื่อนแง่สำคัญในทางกฎหมายหลายประการ ผู้ประการรายใหญ่ๆ มักมีนักกฎหมายคอยแนะนำช่วยเหลือ  การดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องคำนึงถึงผลได้เสียกับรูปคดีด้วยเป็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนการดำเนินคดีที่ถูกต้องรัดกุมก็จะทำให้ไม่เกิดช่องว่างหรือเกิดข้อต่อสู้ของจำเลยที่จะไม่ชำระหนี้อีกด้วย  By www.siaminterlegal.com