ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประเด็นฟ้องหรือต่อสู้คดีสำหรับทนายความคดีโกงเจ้าหนี้และประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีโกงเจ้าหนี้

                    ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ผู้นั้นกระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้  ประเด็นที่มักต่อสู้คดีหรือใช้เป็นประเด็นในการอุทธรณ์ฏีกาคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้นั้น เช่น ต่อสู้ว่าลูกหนี้นำทรัพย์สินไปก่อให้เกิดภาระผูกพันโดยนำไปให้เช่าต่อเป็นเวลานานๆ หรือสละสิทธิไถ่ถอนการขายฝาก  หรือการนำทรัพย์ไปจำนอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังไม่เป็นความผิด  หรือหนี้ดังกล่าวไม่เป็นหนี้ที่ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย  การครอบครองปรปักษ์ยังไม่ก่อให้เกิดหนี้ การโอนทรัพย์สินเป็นการขายติดจำนอง เลิกนิติบุคคลและตั้งนิติบุคคลใหม่ การขายทรัพย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการซื้อมาขายไป เจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิทางศาล ทำไปเพราะปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเจ้าหนี้รายอื่นที่มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย มูลหนี้ละเมิดยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันหรือไม่ ลูกหนี้ทำไปโดยไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิทางศาลหรือจะใช้สิทธิทางศาลให้ชำระหนี้ย่อมขาดองค์ประกอบความผิด หนังสือของทนายความไม่ได้บอกว่าจะใช้สิทธิทางศาลเพียงแต่บอกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเท่านั้น หรือต่อสู้ว่าจะใช้สิทธิฟ้องคดีทางอาญา เป็นต้น  ดังนั้นการจะผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้หรือไม่ หรือจะดำเนินคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้หรือไม่อย่างไรล้วนต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป การจะดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีหรือเขียนอุทธรณ์หรือเขียนฏีกาข้อหาโกงเจ้าหนี้นั้นต้องทราบหลักกฎหมายดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com