ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานผิดแบบหรือไม่ได้มาตรฐานทำอย่างไร

                     ปัญหาการทำงานผิดแบบหรือไม่ได้มาตรฐานของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และมีคดีพิพาทกันที่ศาลจำนวนมาก เพราะเป็นการพิพาทกันเรื่องแบบและมาตรฐานในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำสัญญาก่อสร้าง  ผู้ว่าจ้างเองก็ต้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้ถูกต้องตามแบบที่ตกลงกัน รวมทั้งให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเมื่อมีการเร่งรัดกันมากๆ ก็จะมีปัญหาโต้แย้งกัน เช่น ไม่ยอมมาทำงาน ส่งคนมาทำงานน้อย ทำงานล่าช้า จงใจทำงานไม่ได้คุณภาพและเสียหายเพื่อให้งานได้เสร็จๆ ไป  ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมางานก็ไม่เสร็จและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งคนงานไม่เพียงพอ คนงานไม่มีฝีมือ   ผู้รับจ้างก็จะรีบสร้างให้เสร็จๆ ไปโดยไม่คำนึงถึงแบบหรือคุณภาพผลงานเพียงแต่จะเร่งรัดเบิกความว่าจ้างกับผู้ว่าจ้างเพียงฝ่ายเดียว  เมื่อผู้ว่าจ้างโต้แย้งว่างานไม่เรียบร้อยและไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้เพราะงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะอ้างว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญาก่อนและไม่ยอมมาทำงานให้อีก  จนบางครั้งผู้ว่าจ้างต้องยอมจ่ายค่าว่าจ้างไปรวมทั้งยอมเซ็นต์รับงานไปทั้งที่งานไม่เรียบร้อย  นี่คือความทุกข์ระทมของผู้ว่าจ้าง  ปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่จุกจิกมาก หากมีปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขอย่าได้ปล่อยให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในเชิงกฎหมายขึ้น และยิ่งปล่อยไว้นานความเสียหายจะยิ่งมากขึ้นและทำการแก้ไขได้ยากเพราะอาจต้องรื้องานเก่าและทำใหม่งานก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นไปอีก รวบทั้งอาจเกิดปัญหาการเรียกร้องเบี้ยปรับว่าจะคิดได้หรือไม่อย่างไรอีกด้วย ซึ่งหลายคนคิดว่าเมื่อกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าปรับไว้แล้วก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งในทางกฎหมายไม่ใช่เช่นนั้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและด้านวิศวกรรมผู้ว่าจ้างก็ควรต้องให้ทนายความออกหนังสือแจ้งให้เขาปฏิบัติตามแบบที่ตกลงกันหรือให้ดำเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานหรือให้ทำการแก้ไขงานเดิมให้ได้คุณภาพก่อน  หากยังไม่แก้ไขงานหรือไม่ติดต่อใดๆ ก็ต้องบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายจากการที่ต้องไปว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาทำงานแก้ไขงานเดิมและทำงานใหม่ต่อไปด้วย  หากยังไม่ดำเนินการชำระค่าเสียหายใดๆ อีกก็มีความจำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเป็นที่พึ่งบังคับผู้รับจ้างต่อไป  By www.siaminterlegal.com