ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต (passport)ไม่ผ่านเพราะติดคดีอาญาทำอย่างไร

             หลายคนคิดว่าการไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็มีหลายรายที่เดินทางไปไม่ได้เพราะกระบวนการขอหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) ไม่ผ่านเพราะมีการติดคดีอาญาที่เมืองไทย บางคนย้ายบ้านใหม่ไม่เคยได้รับหมายจากตำรวจจนตำรวจออกหมายจับ บางท่านไม่เคยทราบว่าถูกดำเนินคดีหรือว่ามีการหลบหนีประกันตัวผู้ต้องหา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีต่างๆ กรณีเหล่านี้จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้เพราะกรมการกงสุลจะไม่ออกหนังสือเดินทางให้ และหากไปแสดงตัวด้วยตนเองเพื่อขอเอกสารดังกล่าวก็อาจถูกควบคุมตัวในทันทีกรณีมีหมายจับ ปัญหาคือทำอย่างไรจึงจะได้หนังสือเดินทางหรือสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ กรณีดังกล่าวก็ควรต้องมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ติดต่อและเข้าทำการตรวจสอบสถานะประวัติคดีต่างๆ ว่าเกิดจากคดีใด และกระบวนการถึงขั้นตอนหรือไม่  และหากเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ก็ควรต้องให้ทนายความเจรจาเพื่อยุติคดีโดยให้ผู้เสียหายดำเนินการถอนฟ้อง ถอนแจ้งความ เพื่อให้สถานีตำรวจกรณีมีหมายจับทำหนังสือถึงกรมการกลสุลเพื่อแจ้งว่าไม่มีภาระการติดคดีใดๆ และผู้ต้องหาสามารถเดินทางออกนอกประเทศไทย และหากเป็นคดียอมความไม่ได้ก็ต้องพิจารณาว่ามีแนวทางการยุติคดีความอย่างไรประกอบด้วย หรือพิจารณาว่าคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความในการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้วหรือไม่อย่างไรด้วย  เพราะหากตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปดำเนินการเองก็ถูกควบคุมตัวในทันทีตามหมายจับของศาล และการอนุญาตให้ประกันตัวก็จะมีโอกาสยากขึ้นเนื่องจากมีประวัติการหลบหนีมาก่อนอีกด้วย  เพราะฉะนั้นการดำเนินการอย่างไรควรต้องปรึกษานักกฏหมายหรือทนายความก่อนเสมอ By www.siaminterlegal.com