ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนตายอย่างไรไม่ติดคุก

            คนทั่วไปมักพูดกันว่าคนขับรถชนคนขับผิดเสมอ หรือคำพูดที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอ  คำกล่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเสมอไป  เพราะประเด็นว่าคนขับจะมีความผิดตามกฎหมายต้องเป็นเรื่องคนขับขับรถชนโดยเจตนา หรือคนขับขับรถชนโดยประมาทเท่านั้น  แต่หากปรากฎว่าคนขับไม่ได้เจตนาจะชนคน และไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทแล้ว คนขับก็ไม่มีความผิดใดๆ ตามกฎหมาย เว้นแต่ คนขับขับชนคนแล้วหลบหนี ซึ่งตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 59 พ.ศ. 2515 ข้อ 6. และข้อ 13. กำหนดให้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และการขับรถชนยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ (มาตรา 390) ได้รับบาดเจ็บสาหัส (มาตรา 300) หรือถึงแก่ความตาย (มาตรา 291)  ซึ่งมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย  นอกจากนี้ผู้ถูกชนยังสามารถฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ทรัพย์สิน เรียกค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดการงาน ค่าซ่อมซอม ค่าทดแทน และค่าเสียหายอื่นๆ ได้  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขับรถชนนั้นมีหลายส่วน บางคนถึงกับหมดตัวกับปัญหาความประมาทเพียงชั่ววูบเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุรถชนขึ้นไม่ว่าฝ่ายคนขับเอง หรือนายจ้างคนขับ หรือฝ่ายผู้เสียหายก็ควรต้องมีทนายความคอยช่วยเหลือและพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการไปทางใด พยานหลักฐานมีเพียงใด และพยานหลักฐานจะสูญหายไปหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย การประสานงานกับพนักงานสอบสวน รวมทั้งพิจารณาการสั่งคดีและแนวทางการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบหรือได้เปรียบในเชิงคดี และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย  By www.siaminterlegal.com