ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเสียหายและผลกระทบจากการร่างสัญญากันเอง

                ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำนิติกรรมอะไรก็ตามควรจัดทำเป็นเอกสารหรือสัญญากันขึ้น  หากไม่มีสัญญาหรือหลักฐานเสียแล้วคู่กรณีอาจปฏิเสธหนี้หรืออ้างว่าไม่เคยตกลงนิติกรรมด้วย เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นทุกวันในศาลต้องมานั่งเสียใจกันภายหลัง ส่วนมากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิท คนรู้จักคุ้นเคย ญาติ เป็นญาติผู้ใหญ่ หรืออะไรก็ตาม  เมื่อเกิดความเสียหายหรือคดีขึ้นความเป็นเพื่อนและเป็นญาติจะหายไปและกลับกลายเป็นศัตรูทันที ดังนั้นเมื่อแพ้คดีแล้วยังต้องมานั่งเจ็บปวดหัวใจที่โดนหลอกอีกเรื่องแบบนี้เห็นมาจนชินชาแทบทุกวัน  ปัญหานี้หากมีสัญญาก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร นอกจากปลอมลายเซ็นต์ ปลอมข้อความในเอกสาร การตีความในข้อสัญญา ตราประทับ เป็นต้น

                  ปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่มีลูกความมาสอบถามเนื่องจากกำลังจะถูกโกง และได้ความว่าเขาเป็นผู้ร่างสัญญาขึ้นเอง  แต่สัญญาดังกล่าวไม่มีความรัดกุม ไม่มีข้อความที่เป็นประเด็นสำคัญในลักษณะนิติกรรมดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดความผิดไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และใช้คำกำกวมอันเกิดปัญหาการตึความอีกหลายอย่าง  สาเหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะไม่อาจเสียค่าทนายความหรือค่าที่ปรึกษากฎหมายจึงร่างขึ้นเอง และท้ายที่สุดก็ถูกโกงเป็นเงินหลายล้านบาท นี่คือความประมาทจนเกิดความเสียหายและเพราะความไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งไม่อาจใช้บังคับได้ในทางกฎหมายโดยตรง  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างนิติกรรมกันขึ้นเอง หรือไว้ใจให้อีกฝ่ายร่างสัญญาขึ้นมาก็ตาม ซึ่งเป็นธรรมดาที่คู่ความที่ร่างจะเป็นผู้ร่างเอาประโยชน์เข้าข้างตนเอง และถูกมัดมือชกให้ลงนามในสัญญา ท้ายสุดก็อาจถูกโกงต้องเสียหายและอาจแพ้คดีในที่สุด  By www.siaminterlegal.com